top of page

Collectie

Collectievorming

Louis van Paridon/Spaarnestad Photo/Nationaal Archief

Collectiebeheer

Spaarnestad Photo/Nationaal Archief

Ik adviseer organisaties en particulieren over de start, het beheer en de uitbreiding van een fotocollectie.

 

Privécollecties of verzamelingen

Een privécollectie of verzameling wordt gevormd door het oog van de collectioneur. Het begint met één foto, dan nog een en dan heb je een verzameling.

Het is altijd verstandig de collectie te inventariseren. De inventarisatie geeft richting voor toekomstige acquisities. Soms moet een collectie aangevuld worden en er kunnen ook redenen zijn voor het afstoten van een deel of delen van de collectie.

 

Commerciële collecties

Deze kunnen om een aantal redenen opgebouwd zijn, voor illustratie bij publicaties, vanuit opdrachten door het bedrijf, voor reclame-uitingen, promotie, etc.

In niet alle gevallen is men zich bewust van het (historisch) belang van de collectie en daarmee van de geschiktheid én beschikbaarheid voor het eigen bedrijf of derden. Vaak zijn deze collecties nog niet digitaal, en/of niet goed ontsloten. Dit kan leiden tot kapitaalvernietiging of hoge (te vermijden) kosten.

 

Kunstcollecties

Zie 'privé collecties' met dit verschil dat de beelden in de collectie onder de noemer ‘kunst’ kunnen worden ondergebracht. Door het samenstellen van een collectieprofiel kan men gerichter gaan verzamelen en/of beelden afstoten. 

 

Journalistiek/documentaire collecties

Deze collecties worden in de regel opgebouwd door een uitgever, tijdschrift of krant. De archieven zijn over het algemeen niet meer van belang voor de organisatie en worden opgeslagen, vernietigd of weggegooid. Daarmee gaat veel erfgoed verloren.

Een goede inventarisatie maakt het belang en toekomst van een collectie duidelijk. Wordt de collectie vernietigd, aangeboden aan marktpartijen of aangeboden aan archieven of musea.

 

 

Selectiecriteria

Wat bewaar je? En wat juist niet? Wat is het belang van de collectie, bijvoorbeeld vanuit een historisch of  esthetisch oogpunt? Of financieel?

 

Opslag

Wat is de beste oplossing voor uw collectie?

 

Ontsluiting

Hoe kun je een (bedrijfs)collectie goed ontsluiten voor intern en/of extern gebruik. Hoe maak je de collectie bereikbaar, doorzoekbaar, snel enz. Wat zijn efficiënte werkprocessen?

bottom of page